Program Çıktıları

 • Sağlık kurumlarının hizmet süreçleri hakkında bilgi.
 • Sağlık alanına özgü riskler konusunda farkındalık.
 • Alanı ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı bilgi.
 • Tıbbi dokümantasyon, tıbbi terminoloji, tıp sekreterliği, sağlık teknolojileri, kütüphanecilik ve psikoloji alanlarında temel bilgi.
 • Bilgisayar okur-yazarı olarak,  sağlık teknolojisindeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Yaratıcı düşünme ve problem çözme yeteneklerini kullanarak mesleki mevzuat değişikliklerini takip etme, yorumlama ve uygulama becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanabilme becerisi.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde görev alma ve bireysel çalışabilme becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Sosyal hakların evrenselliği, çevrenin korunması, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık.