Bölüm Başkanı MesajıSevgili Öğrenciler;
 
Sağlık hizmetleri, hizmet sektörü içerisinde kendisine has özellikleri ile ayrı bir konuma sahiptir. Sağlık hizmetleri büyük ölçüde kesintisiz sunulması gereken, ertelenemez özellikte olan, hizmet alıcı ile hizmet sunucu arasında yoğun bir bilgi asimetrisinin olduğu, aynı zamanda multidisipliner çalışmayı ve iş birliğini gerektiren özel bir alandır. Bu alan içerisinde hastaların ihtiyaçlarının karşılanması, yüksek nitelikte hizmet sunulması ve memnuniyetin sağlanması hem sağlık işletmesi açısından hem de hasta açısından önem arz etmektedir.
 
Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunları, sağlık kuruluşlarında hastayı ilk karşılayan ve hastanın kaydını açan, hasta dosyalarını düzenleyen, hastane arşivlerinin uluslararası standartlara uygun olarak düzenli tutulmasını ve resmi yazışmaların doğru ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlayan önemli bir meslek alanıdır. Bu bağlamda Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının amacı sağlık kurumlarının çeşitli birimlerinde tıbbi sekreter olarak görev alabilecek, yüksek nitelikte, iletişim ve işbirliği kabiliyeti olan ara elemanlar yetiştirmektir.
 
Tarsus Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Program müfredatı, iç ve dış paydaşlarla yapılan yoğun istişareler ve çağın gereklilikleri göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.  Tarsus Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı oluşturduğu nitelikli müfredatı; alanında uzman, genç ve dinamik akademik kadrosu ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla ön plana çıkmaktadır. Öğrencilerimizin meslek hayatlarına sağlam ve emin adımlarla başlamalarını hedeflediğimiz üniversitemizde, siz aday öğrencilerimizi aramızda görmek bizlere büyük mutluluk verecektir.Öğr. Gör. Fatmanur GÜVENÇ
Bölüm Başkan Vekili