Program Eğitim ve Amaçları

  • Kamu ve özel sektöre ait sağlık kurumlarında çalışabilir.
  • Sağlık sektörünün gereklerine uygun olarak tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik hizmetlerini yürütebilir.
  • Mesleki gelişimlerini lisans eğitimlerine devam ederek sürdürebilir.
  • Mesleki hayatlarında iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma bilinci ile etik değerlere bağlı çalışabilir.